Hodonice mají nového starostu!

Dne 04.11.2014 byl na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva obce Hodonice zvolen starostou pan Bc. Pavel Houšť. Místostarostou byl pak zvolen pan Ing. Rostislav Lattner. Zastupitelská rekordní byla také účast občanů Hodonic (i Tasovic), kterých se sešlo celkem 63!!! Děkujeme za podporu