Hodonice mají nového starostu!

Dne 04.11.2014 byl na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva obce Hodonice zvolen starostou pan Bc. Pavel Houšť. Místostarostou byl pak zvolen pan Ing. Rostislav Lattner. Zastupitelská rekordní byla také účast občanů Hodonic (i Tasovic), kterých se sešlo celkem 63!!! Děkujeme za podporu...

Děkujeme Vám

Vážení voliči, děkujeme za Vaše hlasy a důvěru, kterou jste do nás ve volbách vložili. Teď je řada na nás a tak se zodpovědně pustíme do práce. Ještě jednou velké díky všem! Nezávislí občané Hodonic....